Daftar cadangan perkongsian

Anda boleh membuat pelbagai cadangan perkongsian kepada LINE dengan mengisi borang di bawah.
Cadangan perkongsian ini akan dikumpulkan dan disemak secara bersama oleh LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporation dan LINE Studio.

Butiran cadangan perkongsian

Butiran cadangan perkongsian

Medan yang diperlukanMedan yang diperlukan

Butiran cadangan perkongsian
Negara/rantau perkongsianMedan yang diperlukan
Kategori perkongsianMedan yang diperlukan
Sila pilih kategori perkongsian.

Sila terangkan dengan jelas fasal perlaksanaan bagi hasil perkongsian dan jangkaan (Sila ambil perhatian bahawa sebarang cadangan yang diserahkan yang tidak mengandungi butiran cadangan atau yang berdasarkan mesyuarat dengan pentadbir kami mungkin menjadi alasan bagi penolakan).

Semak seimbas

Hanya fail dokumen (pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, text, jpg, png, jpeg) dibenarkan

Saiz lampiran tidak boleh melebihi 50MB.

proposal.corpInfo

Butiran syarikat yang mencadangkan perkongsian

Medan yang diperlukanMedan yang diperlukan

Information of proposing company
JenisRequired fields
Medan yang diperlukan
Medan yang diperlukan
Medan yang diperlukan
Medan yang diperlukan
Semak seimbas

Hanya fail dokumen (pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, text, jpg, png, jpeg) dibenarkan

Saiz lampiran tidak boleh melebihi 50MB.

Maklumat mengenai pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporation dan LINE Studio mengumpulkan maklumat peribadi berikut daripada syarikat-syarikat yang mencari perkongsian berkaitan dengan perkhidmatan LINE. Maklumat peribadi yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyemak cadangan perkongsian saja dan akan dikendalikan dengan selamat mengikut undang-undang yang berkaitan seperti Akta Perlindungan Maklumat Peribadi. Oleh sebab pengumpulan maklumat peribadi yang berikut diperlukan untuk menyemak cadangan perkongsian anda dan menghubungi anda, jika anda tidak setuju, cadangan perkongsian anda tidak boleh didaftarkan.

1. Item maklumat Peribadi yang akan dikumpulkan
- Item yang diperlukan: Nama syarikat (organisasi), nama, nombor telefon dan alamat e-mel
- Item tidak wajib: URL laman web dan nombor faks

2. Pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi
- Untuk mengesahkan identiti orang yang mencadangkan perkongsian dan saluran komunikasi berkesan yang selamat
- Pemeliharaan rekod untuk menyelesaikan pertikaian

3. Tempoh penggunaan maklumat peribadi
- Diarkib selama 3 bulan selepas semakan cadangan perkongsian.

Nota

Please proceed with the submittal of the proposal only if you fully understand and agree in advance to the following notes.
・LINE will review the proposal and contact the proposer only if LINE decides to request for more information or further discussion. LINE does not promise to respond to all proposals.
・LINE shall not be responsible for (1) monetary or any other claims in relation to LINE, independently or in cooperation with the third party, planning, developing, or conducting products, contents, services or businesses that are the same, similar, or competing with the content of the proposal; and (2) maintaining confidentiality of the information contained within the proposal.

loading