Anda boleh periksa status semakan cadangan anda dengan memasukkan alamat e-mel yang digunakan dan nombor pendaftaran cadangan yang dikeluarkan apabila cadangan anda telah didaftarkan.
Jika anda diminta untuk menghuraikan cadangan anda dengan lebih lanjut, anda boleh mengubah suai cadangan perkongsian dengan menekan butang Ubah Suai.

Masukkan maklumat pendaftaran cadangan perkongsian

Masukkan maklumat pendaftaran cadangan perkongsian

Required fieldsMedan yang diperlukan

Masukkan maklumat pendaftaran cadangan perkongsian
Required fields

Sila masukkan alamat e-mel yang digunakan semasa cadangan anda didaftarkan.

Required fields

Sila masukkan nombor pendaftaran yang dikeluarkan semasa cadangan anda didaftarkan (Jangan masukkan sengkang).

loading